Tele-bus

W poniższych dniach:
30.03.2024 przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych 08:00-16:00
31.03.2024 przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych 08:00-16:00
01.04.2024 przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych 08:00-16:00


Pozostałe kanały zamawiania (aplikacja, strona) pozostają bez zmian.

 

Co zyskuje pasażer ?

 

Dzięki usłudze Tele-bus pasażer:

O  Zyskuje możliwość ustalenia z przewoźnikiem czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży. Zatem nie musi dostosowywać się do rozkładów jazdy.

O  Ma dowolność wyboru przystanku początkowego i końcowego podróży w obszarze obsługiwanym przez Tele-bus.

O  Nie traci niepotrzebnie czasu w oczekiwaniu na przyjazd autobusu