Samodzielnie poprzez stronę www

 

W przypadku zatrzymanej gotówki w automacie biletowym lub innej nieprawidłowości związanej z zakupem biletu sprawę można wyjaśnić na kilka sposobów:     

 

Reklamacje można złożyć wysyłając zgłoszenie na adres: reklamacje@kkm.krakow.pl