Samodzielnie poprzez stronę www

 

W przypadku zatrzymanej gotówki w automacie biletowym lub innej nieprawidłowości związanej z zakupem biletu sprawę można wyjaśnić :     

  wysyłając zgłoszenie na adres: reklamacje@kkm.krakow.pl