Pod numerem INFOLINII MPK S.A. (12) 19150

 

W przypadku zatrzymanej gotówki w automacie biletowym lub innej nieprawidłowości związanej z zakupem biletu sprawę można wyjaśnić na kilka sposobów:   

   

pod numerem INFOLINII MPK S.A. (12) 19150 (koszt połączenia wg stawki operatora)

gdzie zgłoszenie reklamacyjne zostanie przyjęte i zostanie sporządzony formularz reklamacyjny