Sonda


Co jest najbardziej oczekiwanym zachowaniem w komunikacji miejskiej?

( 14 % )
Ustąpienie miejsca innej osobie
( 25 % )
Nie blokowanie drzwi po wejściu do pojazdu
( 10 % )
Ściągnięcie plecaka
( 6 % )
Oddanie rzeczy pozostawionej przez inną osobę
( 10 % )
Nieśmiecenie w pojazdach komunikacji
( 35 % )
Niesłuchanie głośnej muzyki w pojazdach komunikacji