Sonda


Która linia rekreacyjna jest najbardziej atrakcyjna?

( 60 % )
Do Ojcowa
( 20 % )
Do Puszczy Niepołomickiej
( 11 % )
Do Przylasku Rusieckiego
( 9 % )
Do Będkowic