ZAMÓWIENIA

10.12.2015 Dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów przegubowych hybrydowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FZ-281-156/15