ZAMÓWIENIA

13.11.2015 Dostawa 15 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów midi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FZ-281-155/15

Wynik postępowania