ZAMÓWIENIA

26.06.2024 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania torowisk, zwrotnic, sieci trakcyjnej w SOT Podgórze i w SOT Nowa Huta.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.80.2024

 

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania torowisk, zwrotnic, sieci trakcyjnej w SOT Podgórze i w SOT Nowa Huta. Prowadzenie bieżącej eksploatacji systemu zasilania w energię elektryczną po stronie SN i nn. Dokonywanie przeglądów podstacji trakcyjnej S05a, oddziałowych stacji transformatorowych na terenie MPK S.A w Krakowie i miasta Krakowa