ZAMÓWIENIA

11.08.2023 Świadczenie usług serwisowych w zakresie systemów łączności użytkowanych przez MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.125.2023

SIWZ wraz z  załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,137429,cf370a5f5c82be91337a26e3e6479b99.html