ZAMÓWIENIA

10.11.2022 „Wykonanie nowej konstrukcji drewnianej nadwozia dla zabytkowego wagonu typu SN1 nr 59.”

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.198.2022

 SWZ wraz załacznikami dostepny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,107307,09539c0273d844728a812cfbf9707789.html