ZAMÓWIENIA

13.02.2020 Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej Zadanie nr 1 – Dostawa autobusów miejskich midi Zadanie nr 2 – Dostawa autobusów miejskich mini

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.182.2019

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie poprzez platformę zakupową Zamawiającego – moduł ZAMÓWIENIA PUBLICZNE https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Kraków, 13.02.2020 r.