ZAMÓWIENIA

11.10.2019 Dostawa jednej sztuki przegubowego niskopodlogowego autobusu komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.174.2019

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie poprzez platformę zakupową Zamawiającego – moduł ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Wynik postępowania

Pliki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE DO UPUE 07.10.2019R.

sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu składania i otwarcia ofert