ZAMÓWIENIA

04.01.2016 Dostawy elementów z tworzyw sztucznych oraz metalowych mających zastosowanie w taborze autobusowym eksploatowanym w MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FZ-281-190/15

Wynik postępowania