ZAMÓWIENIA

30.10.2015 Dostawa 60 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów standardowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FZ-281-153/15

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Urzedu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.10.2015r.

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejkiej w dniu 04 11 2015r

Dokument w wersji edytowalnej został zamieszczony w celach pomocniczych, wersję wiążącą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty stanowi dokument: wyjasnienia 04 12 2015 zamieszczony w formacie pdf.

Dokument w wersji edytowalnej został zamieszczony w celach pomocniczych, wersję wiążącą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty stanowi dokument: wyjasnienia 4 SIWZ zamieszczony w formacie pdf.