ZAMÓWIENIA

10.07.2024 Dostawa sprzętu na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu obiektowego w SO MPK S.A.

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.113.2024

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,170453,70f0e8576d7e9f0af6f228b016974a0b.html