ZAMÓWIENIA

09.07.2024 Sukcesywne dostawy części mechanicznych do wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.119.2024

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,170410,93127982ff852cf03449c204be39fc07.html