ZAMÓWIENIA

03.07.2024 Regeneracja chłodnic z wymianą rdzenia do taboru autobusowego

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.108.2024

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem: 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,169809,7b8b0f3b8103c74e43b43c43e2e274ea.html