ZAMÓWIENIA

26.06.2024 Dostawa płyt głównych URVE Board A17 do modernizacji systemów informacji pasażerskiej w wagonach tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.105.2024

 Link do postępowania: