ZAMÓWIENIA

26.06.2024 Dostawa części produkcji Skoda Electric do silników elektrycznych wagonów tramwajowych NGT6

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.106.2024

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,169085,760e76ab76bf709a11eb157541135835.html