ZAMÓWIENIA

18.06.2024 Sukcesywny zakup części eksploatacyjnych elektrycznych i elektronicznych stosowanych w taborze tramwajowym i autobusowym oraz w strukturach zaplecza MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.101.2024

 Link do postępowania: