ZAMÓWIENIA

12.06.2024 Sukcesywne dostawy części zamiennych do wagonów tramwajowych i autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.92.2024

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem: 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,167755,ff20ccfd0727f64a0d00f4e2c6a728d4.html