ZAMÓWIENIA

12.06.2024 Sukcesywne dostawy szyb i okien przesuwnych do wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.103.2024

 SIWZ wraz  z załącznikami dostepna jest pod linkiem: 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,167753,5c026a31d7c8c709abad46f9bf5317ec.html