ZAMÓWIENIA

12.06.2024 Dostawa 3 serwerów kasetowych oraz rekonfiguracja platformy wirtualizacyjnej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.98.2024

 SIWZ wraz  z załącznikami dostępna pod linkiem: 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,167751,8fe4ac43d16e70cad529f166c40f0eb0.html