ZAMÓWIENIA

12.06.2024 Sukcesywne dostawy zacisków hamulcowych do taboru autobusowego po kapitalnym remoncie oraz przekazanie niesprawnych zacisków przez Zamawiającego

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.91.2024

 SIWZ wraz  z załącznikami dostępna pod linkiem: 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,167750,b27e1bd2464b647af392bcbbec3a3afa.html