ZAMÓWIENIA

22.05.2024 Sukcesywne dostawy części zamiennych do wagonów tramwajowych El-Cab; Larisa; Schaltbau; Helopal

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.81.2024

 SIWZ z załacznikami dostępna jest pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,165935,dbd3a273beabaf841fbd9bc21a2bfd67.html