ZAMÓWIENIA

08.05.2024 Regeneracja koszy na przystankach komunikacji miejskiej na podstawie zgłoszeń Zamawiającego

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.73.2024

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,164572,01c549a54eebccf75a437050e3c3dde6.html