ZAMÓWIENIA

08.05.2024 Regeneracja gablot reklamowych zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.78.2024

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem: 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,164548,1d93557bb99ca9fa040ca1f8365a776c.html