ZAMÓWIENIA

25.04.2024 Remont uszkodzonych nawierzchni dróg i placów postojowych na Stacjach Obsług Pojazdów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.83.2024

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,163778,d4979074628be06204a69d7f7deb1385.html