ZAMÓWIENIA

23.04.2024 Dostawy rękawic ochronnych i roboczych niezbędnych do zabezpieczenia warunków pracy zgodnych z wymogami BHP

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.69.2024

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,163516,0bbd7be59a623534e7bbd77e4189988d.html