ZAMÓWIENIA

04.04.2024 Dostawy łożysk do wagonów tramwajowych NGT6 – OT6 eksploatowanych w MPK Kraków

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.56.2024

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,161708,564de885c5b7aaa1f1c0717e9c6b0c99.html