ZAMÓWIENIA

28.02.2024 Sukcesywne dostawa części zamiennych do wagonów tramwajowych oraz części do układania przewodów i znakowania

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.11.2024

 SIWZ wraz z załącznikami dostepna jet na platformie Zamawiającego:

 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,158036,a8c00a5b219defb6893e1811e4d383d6.html