ZAMÓWIENIA

27.02.2024 Sukcesywne dostawy łożysk przeznaczonych do napraw taboru oraz maszyn i urządzeń eksploatowanych w MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.36.2024

 SWIZ wraz z załacznikami dostępna jest na platformie Zamawijącego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,158001,0eb2d8d49eae542ca67b9e7c615edcf0.html