ZAMÓWIENIA

27.02.2024 Sukcesywne dostawy nowych artykułów eksploatacyjnych (tonery, tusze, głowice, zestawy czyszczące, taśmy barwiące itp.) do drukarek, kopiarek, itp. oraz nośników danych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.44.2024

 SWZ wraz z załącznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,157993,92124d0ee76318006e64bfe52962d826.html