ZAMÓWIENIA

27.02.2024 Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, napraw bieżących oraz napraw powypadkowych samochodów marki Fiat

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.25.2024

 SIWZ wraz z załacznikami dostępna jest na pltformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,157983,8f3964886872bbaa0524fc994858961d.html