ZAMÓWIENIA

06.02.2024 Dostawy klocków hamulcowych do wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.8.2024

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest bna platformie Zamawiającego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,155840,872bc575d5b95f774b82bf31a43729dd.html