ZAMÓWIENIA

30.01.2024 Dostawy łożysk producenta FAG do wagonów tramwajowych NGT6 – OT6 eksploatowanych w MPK Kraków

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.3.2024

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,155197,1d4e5077752be15b3eefcec3617cc461.html