ZAMÓWIENIA

23.01.2024 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja hali SO2 oraz budowa wiaty dla tramwajów wraz z infrastruktura wewnętrzną i zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu (...)

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.196.2023

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,154535,d5693ed0fa0a8580073e3ce368b44bac.html