ZAMÓWIENIA

08.01.2024 Najem przenośnych toalet ekologicznych typu VIP wraz z ich zamontowaniem na pętlach autobusowych i tramwajowych MPK S.A. w Krakowie oraz wykonywanie czynności związanych z ich obsługą i utrzymaniem w

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: lP.281.199.2023

SIWZ wraz z załacznikami dostepna jest na platformie Zamawiającego https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,153066,3666380906c105d1bf8d9bd918280f12.html