ZAMÓWIENIA

04.01.2024 Świadczenie usługi w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów MPK S.A. w Krakowie i bezpłatne podstawienie kontenerów na przedmiotowe odpady

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.193.2023

 SWIZ wraz z załącznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego:

https://mpkkrakow.logintrade.net/zapytania_email,152749,6871fc44174ab4b9027647643c6e340d.html