ZAMÓWIENIA

20.12.2023 Odbiór i transport gotówki z automatów biletowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.190.2023

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,151759,9e0ceb82c5bce5d4825a675259eb18d0.html