ZAMÓWIENIA

19.12.2023 Zakup nowych tramwajów jednokierunkowych o długości 42-45m

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.194.2023

 SWZ wraz z załacznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego: