ZAMÓWIENIA

05.12.2023 Prowadzenie obsługi informatycznej oraz świadczenie prac konfiguracyjnych i usług serwisowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.188.2023

 SIWZ wraz z zalacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,150085,48c47ac4de7336f75e21b3543d3bfcb4.html