ZAMÓWIENIA

29.11.2023 Sukcesywne dostawy taśmy srebrnej i spoiwa srebrnego do regeneracji styków w wagonach tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.183.2023

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,149259,47445357a895f830bd64794536ce83b6.html