ZAMÓWIENIA

15.11.2023 Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów będących własnością Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie wraz z podstawieniem bez dodatkowych opłat kontenerów w systemie wymienny

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.181.2023

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,147320,a033925e44500edecfcfbb8ef8ea481d.html