ZAMÓWIENIA

07.11.2023 Sukcesywne dostawy sklejek antypoślizgowych i wodoodpornych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.166.2023

SIWZ wraz z dokumentami dostepny jest na platformie Zamawiającego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,146487,b0ec5efb2b5b779dfe98c146f4d4b593.html