ZAMÓWIENIA

02.11.2023 Dostawa i montaż kamer do systemu monitoringu wizyjnego w obiektach MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.168.2023

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,145992,7440f9d90629d2e6dfa30471028a6f62.html