ZAMÓWIENIA

02.11.2023 Sukcesywne dostawy elementów gumowych i metalowo-gumowych do wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.172.2023

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,145968,2adbed444f821eaca827ff968e71b8b8.html