ZAMÓWIENIA

02.11.2023 Przedłużenie wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania Vmware

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: Lp.281.165.2023

 SIWZ wraz  załącznikami dostępny jest na splatformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,146170,a402cfd54efd2edc70db5c45529557cb.html