ZAMÓWIENIA

13.10.2023 Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów będących własnością Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie wraz z podstawieniem bez dodatkowych opłat kontenerów/pojemników w systemie wymiennym

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.144.2023

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,143774,1c98cde26447aa4b8a16dfc944ed4d7c.html