ZAMÓWIENIA

11.10.2023 Dostawy płynów chłodniczych i koncentratów płynów chłodniczych przeznaczonych do stosowania w układach chłodzenia silników w autobusach pracujących w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.162.2023

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem: 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,143466,75085a29b113fd97bef4d9b1bc22fe7c.html