ZAMÓWIENIA

10.10.2023 Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnej

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: Lp.281.164.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,143322,8ee3c97728fc56a229d2234ce1bd7cec.html